תקנון האתר

תקנון האתר
להלן תקנון השימוש באתר אינטרנט זה.
למידע נוסף, ניתן לפנות אל מפעילי האתר בדוא"ל
[email protected].

תקנון שימוש באתר
דן זלגלר ו/או מי מטעמו (להלן: "מפעילי האתר") הינם מקימי אתר שימושי (להלן: "האתר") המשמש כמרכז מידע בנושאי צלילה חופשית. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של מפעילי האתר הינו אסור.
השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

הסכמה לתנאי השימוש באתר
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד באלו מתנאי השימוש.
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:
התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג של גוף כלשהו, ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מפעילי האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
הפצת "דואר זבל" (spam ), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר או כל שרת אחר המשמש את האתר לצרכי שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני.
שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה
הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame ), או כחלק מאתר אחר (mirror ), ללא הסכמתם הכתובה המוקדמת של מפעילי האתר.
שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider ), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאינדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת. המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, הינך עשוי להתבקש לספק למפעילי האתר מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי. הכללים אשר על פיהם פועלים מפעילי האתר באיסוף ושימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‎6 להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").
במהלך הרישום הנך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון וכן פרטים נוספים אחרים. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למפעילי האתר את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה- Cookie ובו עושים מפעילי האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק מפעילי האתר יכולים לקרוא ולהבין את המידע הזה.
בהסכימך להסכם זה אתה מתיר למפעילי האתר ל"השתיל" Cookie במחשבך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie , ולזהותך על פיה.

הסרה או הגבלה של תכנים באתר
מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במפעילי האתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והנם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת.
בתנאי שימוש אלה: "תכנים" - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות מפעילי האתר ובין אם בבעלות צד ג'.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.
במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, הנך מתבקש להודיע על כך למפעילי אתר זה לכתובת:
[email protected].

הגבלת אחריות של מפעילי האתר ומי מטעמם
ידוע לך, המפרסם באתר, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומפעילי האתר אינם אחראים לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם.
מפעילי האתר אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפירסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן מפעילי האתר אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download).
מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים או צ'טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן מפעילי האתר אינם נותנים חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link ) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילי האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו ולא יקחו חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו מפעילי האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילי האתר רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
היה והמפעילי האתר ו/או מי מטעמם ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הגבלת אחריות של מפעילי האתר ומי מטעמם
מפעילי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיהם.
מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.
בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.


הגנה על פרטיות
מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
יש להדגיש, כי מפעילי האתר רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושים לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר להם על ידך, תוך נקיטת אמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. כמו כן, דואגים מפעילי האתר לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו מפעילי האתר ישנו מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו הם משתמשים במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, הם יודיעו לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
מפעילי האתר אינם נושאים כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותם ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיו"ב), ואשר אינם בשליטתם של מפעילי האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
מפעילי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו מפעילי האתר ימצאו כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאים מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהם עצמם יפרסמו ובין אם מידע שיתקבל אצלם לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.
שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש יעשו בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

קניין רוחני
כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידם באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של מפעילי האתר או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של מפעילי האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילי האתר, שמורים למפעילי האתר. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתם של מפעילי האתר בכתב ומראש
מפעילי האתר אינם מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
אתה תשפה את מפעילי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתם של מפעילי האתר להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

תקנון הפורום
I.F.A - הפורום לקידום צלילה חופשית בישראל קם לצד חורבותיהם של פורומי צלילה חופשית אחרים, שנהרסו עקב היעדר ניהול ראוי והתקפות של אינטרסנטים פוליטיים/ עסקיים וצעקנים לסוגיהם שבמסווה של סלילת דרך הישר הורסים כל חלקה טובה. המתכון לחורבן אותם פורומים היה בפתיחת הפורום עצמו לדיון על אופן ניהולו, פעולה שבלי יוצא מן הכלל מביאה את הפורום לאנרכיה מוחלטת.

על מנת לשרש טעות נפוצה ברצוננו להדגיש כי מערכת הפורומים אינה דמוקרטיה קלאסית, מדובר באתר פרטי שהועמד לרשות הציבור. השימוש בפורומים יהיה אך ורק על פי תקנון הפורומים והנהלים הפרטיים של כל פורום שנקבעים על ידי מנהליו אשר הוסמכו לכך על ידי הנהלת האתר.

לפיכך, יש בפורום שלנו מספר כללי התנהגות ברורים שיובהרו להלן, ולמנהליו סמכות מלאה ליישמם, תוך הפעלת שיקול דעתם. בשעת הצורך מנהלי הפורום רשאים למחוק הודעות ואף להגביל מהשתתפות בפורום. אופן ניהול הפורום אינו נושא לדיון בפורום, ניתן כמובן לערער גם על ההחלטות הניהוליות של מנהלי הפורום אולם הדבר יעשה בדוא"ל, מסרים אישיים או בפני הנהלת האתר באמצעות פורום משוב.

כל הודעה על גבי הפורום עצמו המתייחסת לאופן ניהולו תמחק לאלתר וניסיונות חוזרים יגררו הגבלת הכותב.

בכל שאלה או בקשה להבהרה ניתן לפנות למנהלי הפורום. במקרה של ספק, יש לנהוג לפי האפשרות המחמירה יותר כל עוד לא בורר הדבר עם מנהלי הפורום.

פרסום הודעות
תרבות דיון
הקפצת הודעות
ספאם
פרסום
הפרת החוק
הודעות בשפה זרה

שונות
קישורים בחתימה
חשבונות מרובים

 

פרסום הודעות

תרבות דיון
אין לפרסם הודעות בעלות תוכן וולגארי, גזעני, פורנוגרפי או פוגעני בכל צורה אחרת. פרסום הודעות בעלות תוכן פוגעני יובילו לגירוש מיידי מהפורום וחסימת גישה לצמיתות תוך הודעה לספק האינטרנט שלך. כתובת ה-IP נרשמת עם פרסום כל הודעה ותשמש ככלי עזר במקרה הצורך. מנהלי הפורום רשאים למחוק, לערוך, להזיז ולסגור כל הודעה בכל נושא בכל מקרה בו יהיה לדעתם צורך בשימוש בפעולות אלו.
חזרה למעלה

הקפצת הודעות
יש להמנע מהקפצות של הודעות בחזרה אל ראש עמוד הפורם. כל שאלה תקבל מענה, גם אם לאחר זמן מה (כמובן בתנאי שלמישהו יש תשובה). אנא שמרו על סבלנות.
חזרה למעלה

ספאם
אין לפרסם הודעות ונושאים שאינם רלוונטיים לדיון או במטרה להעלות את כמות הודעות המשתמש. זאת כדי לשמור על רמת דיון נאותה בפורום.
חזרה למעלה

פרסום
פרסום, ספאם וטרולינג הינם אסורים בהחלט בפורום. כלל זה כולל גם את השימוש במערכות הדואל וההודעות הפרטיות בפורום. ניתן לפרסם הודעות בעניין קניית\מכירת ציוד לצלילה חופשית בפורום המיועד לכך - הפורום מיועד לשימושם של אנשים ולא חנויות, משתמש שיפרסם הודעת למכירה מטעם חנות וללא תיאום מראש מול הנהלת האתר יגורש מן האתר לאלתר וללא אזהרה.
חזרה למעלה

הפרת החוק
דיון בפעילויות שאינן חוקיות בעליל כגון פיראטיות תוכנה ומוסיקה והפרות קניין רוחני שונות הינו אסור בהחלט.
חזרה למעלה

הודעות בשפה זרה
במידה והנך מפרסם הודעה שתוכנה אינו כתוב בעברית, יש לצרף להודעה תרגום בעברית של תוכן ההודעה.
חזרה למעלה


שונות

קישורים בחתימה
אין להשתמש בקישורים בחתימה ללא הסכמה ואישור מראש של הנהלת האתר. שימוש בקישורים בחתימה לקידום אתר או שירות יגרור מחיקה של הקישורים מן החתימה. ניסיונות חוזרים לשילוב קישורים בחתימה ללא אישור יגררו להגבלת ואף חסימת גישת המשתמש אל האתר.
חזרה למעלה

חשבונות מרובים
כל משתמש בפורום זכאי לחשבון אחד. הרשמה ושימוש במספר חשבונות בפורום הינם אסורים בהחלט.
חזרה למעלה


כל הזמנים הם GMT - 9 שעות

קפוץ אל:  
 APNEA
[email protected]
קורס צלילה חופשית
ציוד צלילה חופשית

  אימון צלילה חופשית  |  ציוד צלילה חופשית  |  צלילה באילת  |  Freediving Fins  |  Monofins  |  Carbon Fins  |  Freediving Course

  דיג בצלילה חופשית  |  סנפירים  |  חליפת צלילה  |  מחשב צלילה  |  משחקי צלילה

מבקרים בדף זה: | מפת האתר | אינדקס מילים

COPYRIGHT © 2006 - APNEA

השימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי תקנון השימוש באתר